0
PRICE
PRICE : 0 - 0 THB
FILTER

Functional Drink

24/41 Items
24/41 Items
1
2
24/41 Items 1
1
2

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคือเครื่องดื่มที่เมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายแล้ว สามารถให้คุณค่าทางด้านโภชนาการ และคุณประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติมแก่ร่างกาย รวมไปถึงรสชาติที่อร่อยถูกปาก มากกว่าการดื่มน้ำเปล่า

ประโยชน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายแล้วจะให้คุณค่าทางอาหารที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีส่วนช่วยให้เกิดความสมดุลของระบบการทำงานของร่างกาย ชะลอการเสื่อมโทรมของอวัยวะต่าง ๆ บรรเทาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย

เทรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเริ่มมาจากคนส่วนใหญ่เลือกดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพง่ายๆ มากกว่าการออกกำลังกาย โดยเป็นการดื่มเพื่อ “ป้องกัน” เป็นหลัก ซึ่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นิยมดื่มกันได้แก่ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ สมุนไพรธรรมชาติ สารสกัดจากธรรมชาติ, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ไม่ผสมน้ำตาลทรายหรือผสมน้อยมาก, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล จำพวก ซูคราโลส และ ใบหญ้าหวานสกัด, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีหรือผสมใยอาหารสูง, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของโปรตีน เกลือแร่, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามที่มีแคลอรี่ต่ำ ไขมันต่ำ หรือไม่มีไขมันชนิดทรานส์

คนส่วนใหญ่เลือกมองหาสิ่งแปลกใหม่จากสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้ว เทรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจึงได้รับความนิยมต่อยอดจากสิ่งที่คนคุ้นชินเคยรับประทานหรือดื่มกินมาก่อนเช่นกัน ยกตัวอย่าง ส้ม คือหนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยการนำเอาส้มมาปอกเปลือกเพื่อเคี้ยวชิ้นเนื้อดื่มกินเอาแต่น้ำ จากนั้นก็มีการพัฒนาไปสู่การบีบหรือคั้นผลส้ม เพียงเพื่อต้องการเอาแต่น้ำของส้มที่อุดมไปด้วยวิตามินซี หรือที่เราเรียกว่าเครื่องดื่มน้ำส้ม และประยุกต์ต่อยอดไปสู่การเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม อาทิเช่น น้ำส้มผสมคอลลาเจน ที่ดื่มครั้งเดียวได้คุณประโยชน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพิ่ม ทั้งการได้รับวิตามินซีที่มีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และการได้ดูแลผิวพรรณจากคอลลาเจนไปพร้อม ๆ กัน ที่สำคัญ คอลลาเจนและวิตามินซี จะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อรับประทานพร้อมกัน

และแน่นอนว่าการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่ม NCDs (Non-communicable diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เช่น โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวาน, โรคอ้วนลงพุง, โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรัง, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็งต่าง ๆ เป็นต้น) ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และต้องหมั่นออกกำลังกายอีกด้วย

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทุกชนิดที่เลือกซื้อมาดื่มนั้นย่อมส่งผลต่อสุขภาพและการอยู่ดีมีสุขของเราเสมอ แม้ว่านิสัยการกินของแต่ละคนจะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงความเคยชินในการกินย่อมเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วัย และเกิดผลลัพธ์ตามมาในแบบที่เลือกดื่มกินนั่นเอง

ผู้บริโภคสายเฮลตี้ที่ต้องการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคุณภาพดี ควรเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพมาตรฐานและความเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้น ๆ ที่สำคัญ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี จะต้องมีเครื่องหมาย อย. บนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการการันตีว่ากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้นมีความปลอดภัย สามารถบริโภคได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกาย และในขณะเดียวกัน อย. ก็อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารไว้บน “ฉลากโภชนาการ” เนื่องจากฉลากดังกล่าวจะมีรายละเอียดข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีปริมาณสารอาหารเท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใดที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ซึ่งผู้บริโภคสามารถประเมินความต้องการสารอาหารตามความเหมาะสมของตนเองได้ และมีความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไปเพื่อซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี้