0
PRICE
PRICE : 0 - 0 THB
FILTER

วัตถุให้ความหวาน

2/2 Items
2/2 Items
ฟิตเน่ – วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
เทรนด์ทั่วโลกต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับการใส่ใจดูแลสุขภาพ สิ่งสำคัญคือทุกคนต่างอยากมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลจากโรคร้าย โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบผิด ๆ ที่สะสมต่อเนื่อง ซึ่งโรคเรื้อรังที่พบมากก็คือ โรคเบาหวาน

ปัจจุบันมีคนเป็นโรคเบาหวานทั่วโลกกว่า 387 ล้านคน 4 ใน 5 จากผู้ป่วยทั่วโลกคือคนเอเชีย! ซึ่งในช่วงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านคน และที่น่าตกใจคือ อัตราการเป็นเบาหวานของคนเมืองและมนุษย์เงินเดือนพบว่า ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย 

โดยสาเหตุหนึ่งของโรคเบาหวาน เกิดจากการบริโภคน้ำตาลทรายในชีวิตประจำวันที่ผสมอยู่ในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เรารับประทานเข้าไป ซึ่งคนไทยบริโภคน้ำตาลมากกว่ามาตรฐานที่เหมาะสม จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก แนะนำให้คนรับประทานน้ำตาลแค่วันละ 6 ช้อนชา (หรือประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ) เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงโรคเบาหวาน แต่ที่น่าตกใจคือจากการสำรวจของกรมอนามัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลับพบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลมากถึงวันละ 20 ช้อนชา เกินกว่าปริมาณแนะนำถึง 3 เท่า เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลือกดูแลตัวเองได้ด้วยการ ลด-ละ-เลิก น้ำตาล โดยเฉพาะการเลือกดูแลทุกคนในครอบครัวด้วยการปรุงอาหารที่ใช้สารให้ความหวานแทน

ฟิตเน่ สวีท ซูคราโลส
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ฟิตเน่ สวีท ซูคราโลส สกัดจากอ้อย ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้รสหวานเหมือนน้ำตาลทราย ไม่มีรสฝาดติดลิ้น ให้พลังงาน 0 แคลอรี่ ซูคราโลสสามารถทนความร้อนสูง ปรุงอาหารบนเตาได้ ละลายน้ำได้ดี ไม่เหมือนน้ำตาลเทียมที่ใส่ได้เฉพาะกาแฟ อีกทั้งปริมาณในการใช้งานยังเทียบเท่ากับน้ำตาลทรายช้อนต่อช้อน ทำให้สะดวก ง่าย เหมาะแก่การใช้ปรุงอาหารในครัวเรือน

นอกจากนี้ ฟิตเน่ สวีท ซูคราโลส ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหรือระดับอินซูลิน ดังนั้น จึงเป็นสารให้ความหวานที่เหมาะในการนำไปปรุงอาหารคนเป็นเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับผู้มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก หรือผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ 

โดย ซูคราโลส เป็นสารให้ความหวานที่ปลอดภัย ถึงแม้จะเป็นการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างสะสมในร่างกาย เนื่องจากกระบวนการผลิตองค์การอนามัยโลกยอมรับเป็นทางการแล้วว่าซูคราโลสมีความปลอดภัยเทียบเท่าน้ำตาลจากธรรมชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ทำให้ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เช่น แคนาดา อเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป ได้ให้การยอมรับการใช้สารให้ความหวานซูคราโลสในอาหาร และถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ทั่วโลกกว่า 4,000 ชนิด 

ฟิตเน่ สวีท สตีเวีย
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล สกัดจากใบหญ้าหวาน (สตีเวีย) หวานจากหญ้าหวานธรรมชาติ 100% เพื่อสุขภาพที่ดี โดยในส่วนของใบหญ้าหวานจะมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย 15 เท่า และที่สำคัญสารสกัดจากใบหญ้าหวาน (Stevioside) จะให้รสหวานกว่าน้ำตาลทรายถึง 300 เท่า แต่ให้พลังงาน 0 แคลอรี่ ในขณะที่น้ำตาลทราย 1 ช้อนชาให้พลังงาน 16 แคลอรี่ 

อีกทั้งใบหญ้าหวานสกัดยังมีข้อดีที่เหนือกว่าน้ำตาลทรายหลายอย่าง เช่น ทนต่อความร้อน, ไม่ทำให้อาหารเกิดสีน้ำตาลเมื่อผ่านความร้อนสูง, หญ้าหวานสกัด หรือ สตีเวีย สามารถนำมาปรุงอาหารบนเตาร้อน ๆ ได้ นิยมนำมาปรุงเพิ่มรสชาติความหวานให้กับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจาก สะดวก ง่าย ปริมาณการใช้งานเทียบเท่ากับน้ำตาลทรายช้อนต่อช้อน หรืออาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ช่วยลดน้ำตาลในเลือด เป็นสารให้ความหวานที่ไม่ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ จึงไม่ทำให้อาหารเกิดการบูดเน่า 

นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุด สารให้ความหวานจากหญ้าหวานสกัด ฟิตเน่ สวีท สตีเวีย ไม่ถูกดูดซึมในระบบการย่อยอาหาร จึงไม่ให้พลังงาน รับประทานเท่าไรก็ไม่ทำให้อ้วน และไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น จึงเป็นสารให้ความหวานที่เหมาะสำหรับปรุงอาหารคนเป็นเบาหวาน ช่วยลดน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับผู้มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน ผู้ควบคุมน้ำหนัก และผู้รักสุขภาพทุกคน