Health & Beauty Tips

banner

by NCP Administrator

Thursday, 15 February 2018

Health & Beauty Tips

อัตราการเต้นของหัวใจ บอกว่าหัวใจแข็งแรง...ไร้ไขมันส่วนเกินได้

การเต้นของหัวใจ หมายถึงการบีบตัวของหัวใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปนิยมใช้หน่วย "ครั้งต่อนาที" แต่อัตราการเต้นของหัวใจสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสรีรวิทยาของร่างกาย เช่น ความต้องการออกซิเจนและการขับคาร์บอนไดออกไซต์ของร่างกาย แต่ยังมี สิ่งสำคัญที่มีผลกับอัตราการเต้นของหัวใจนั่นก็คือ “การออกกำลังกาย” &...

READ MORE

banner

รู้หรือไม่? แต่ละช่วงวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่าง...

รู้หรือไม่? แต่ละช่วงวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่าง...            อาหาร เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์  ในทุกช่วงวัยจึงควรได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ อย่างหลากหลาย ในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้การไ...

READ MORE

Smiley face